Fryslân-Súdwest | Routebureau Friesland

Friese Meren Vakanties

Bezienswaardigheden

Leuk om te bezoeken


Kazemattenmuseum Afsluitdijk
Kornwerderzand
www.kazemattenmuseum.nl 

Friese scheepvaart museum

In het Fries Scheepvaartmuseum vind je alles over de historie van de scheepsbouw vanaf de 17de eeuw.
Kleinzand 16, Sneek
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Aldfearserfroute

Aldfaers Erf Museumroute
Meerweg 4, Allingawier
www.aldfaerserf.nl

Nationaal Modelspoor Museum,
Dr. Boumaweg 17b, Sneek (in het stationsgebouw)
www.modelspoormuseum.nl

't Gysbert Japicx Museum
Wipstrjitte 6 Bolsward
 www.gysbertjapicx.nl 

Titus Brandsma  Museum
Grote Dijlakker 11 Bolsward
www.titusbrandsmamuseum.nl

Stadhuis Bolsward  
Het stadhuis van Bolsward is gebouwd in 1614-1617. 

Brouwerij Us Heit:
Voor rondleidingen en 'it beste bier fan ierde"
Snekerstraat 43, Bolsward
www.bierbrouwerij-usheit.nl

Greonterp (spreek uit: Krùnterp)
Hier kunt u even bekijken waar Gerard van het Reve heeft gewoond (Huize het Gras) De naastgelegen klokkenstoel is ook zeker het bekijken meer dan waard .

Vituskerk Blauwhuis
Vituskerk ontworpen door Bouwmeester Kuiper (ontwerper centraal station Amsterdam).

museumwerf 'De Hoop'Scheepswerf  De Hoop (sinds 1693),
Met Blazerhaven en klassieke schepen
Séburch 7 Workum
www.werfdehoop.nl

Het Jopie Huismanmuseum:
Noard 6, Workum
www.jopiehuismanmuseum.nl
 
Het Eerste Friese Schaatsmuseum
Kleine Weide 1/3  Hindeloopen
www.schaatsmuseum.nl
 
Museum Hindeloopen

Hier zijn de sporen uit het rijke verleden van het voormalige Zuiderzeestadje op een smaakvolle wijze tentoongesteld. Dijkweg 1,  Hindeloopen
www.museumhindeloopen.nl

Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nikolaas
(tijdens dediensten)
Buorren 18, Hemelum
www.kloosterhemelum.nl

Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt:
Eegracht 11, IJlst
www.nooitgedagt-ijlst.nl

Houtzaagmolen De Rat
Sneekerpad 18 IJlst
www.houtzaagmolenderat.nl


copyright © 2012 IDHV | Sponsor: Kootje bij de Brug | Sitemap