Fryslân-Súdwest | Routebureau Friesland

Friese Meren Vakanties

Afsluitdijk en 'Hegereach'

Zie hier een video-impressie (1) op Youtube
Zie hier een video-impressie (2) op Youtube 

It Heger Each
Al jaren wordt  in Friesland gesproken over een evenement van formaat. Dat  zou er moeten komen. Iets 'groots'!. De provincie is bezig geweest met 'Fiersichten', een puzzelmarathon voor geïnterresseerde Friezen. Ideeën genoeg maar tot de uitvoering van een groots gebeuren is het tot nu toe niet gekomen. 

De nieuwe Gemeente Súdwest Fryslân wordt binnenkort een feit. Vijf gemeenten met de markante steden Sneek, Workum, Bolsward, IJlst, Stavoren en Hindeloopen gaan op in een nieuw bestuurlijk geheel. Deze steden en hun dorpen zijn met elkaar verbonden door de gebiedskenmerken van meren,  polders en droogmakerijen. Een toonbeeld van gezamenlijke strijd tegen het binnen- en buitenwater. Dit geheel zou een tastbare vorm moeten krijgen. Een symbool waarin het stedelijke en het landschappelijke aan elkaar verbonden worden en die daarmee de identiteit weergeeft, die hoort bij deze nieuwe gemeente.

Súdwest Fryslân is straks een gemeente met vele 'landmarks': de Friese meren, de steden en dorpen met hun vele kerktorens, het IJsselmeer, de Afsluitdijk, de weilanden, dijken en polders.


heechereach(2)

Dit panorama inzichtelijk maken, in één oogopslag, zou een ongekende dimensie toevoegen aan Friesland en aan de identiteit van Súdwest Fryslân in het bijzonder. Ballonvaarders kennen deze dimensie als geen ander. De stilte, de ondergaande zon, het landschap, het groen en dat vele blauw met  de meren in goud gehuld. Friesland bekeken vanuit deze positie dat kun je niet vertellen, dat moet je zien en zoals Paul van Gessel  zou zeggen "Friesland moet je beleven"!

Vanwege de millenniumwisseling is de London Eye, het grootste reuzenrad ter wereld, gebouwd. Het zou een tijdelijk bouwwerk worden maar gezien de wereldwijde belangstelling is dit uitgesteld tot 2025.

heeg(3)   

Friesland heeft, ondanks de 'Fiersichten', de Oldehoven of een Avero-toren, geen markering- en uitzichtpunt met de allure zoals de Londen Eye of de Singapore Flyer! En deelname aan ballonvaarten is niet voor iedereen weggelegd. Maar een permanent gebouwd en niet-seizoengebonden Heger
Each
 daarentegen, zou iedereen wel de mogelijkheid bieden om te allen tijde dat prachtige panorama te beleven. Friesland totaal. Ons Friese landschap zo verbonden met onze identiteit. Een ongekende eyeopener met aantrekkingskracht op toeristen in Friesland, uit Nederland en de rest van de wereld. Een evenement van wereldformaat! 
Het voetstuk en een groot deel van de London Eye, zijn gebouwd in Heeg, dus waarom niet ook voor ons ....?

Heeg(5).jpg 

Friesland is zelf in staat deze 'eyeopener' te realiseren. De bijzondere vormgeving kan worden overgelaten aan onze architecten. De uitvoerende technologie is van origine gevestigd in Heeg. 

Dit project zal een markeringspunt vormen in het Friese Landschap. En kritiek is te verwachten, dat is zeker. Maar Spannenburg is ook een 'landmark' geworden. Van heide en verre te zien en een baken in het lage Friese land. 

Een Heger Each, op de juiste plek, zal de "Fiersichten fan Fryslan" op een nieuwe manier werkelijkheid doen worden. Denkend aan Hylke Speerstra en 
Hendrik Marsman: een nieuw onvoorstelbaar panorama van kerktorens in een wijds oneindig laagland. 

De voordelen zullen met 'spil en top' boven de nadelen van de weersafhankelijke ballonvaarten uittorenen. Nog afgezien van de synergie die dit project met zich mee zal brengen. Want naast het feit dat dat de kwaliteiten van Fryslân worden gezien, kunnen deze ook economisch en maatschappelijk maximaal worden benut.

heeg(1).jpg

Vanuit  'hemels perspectief' zal de nieuwe gemeente door het 'Heecher Each'  in vogelvlucht zijn identiteit en samenhang kunnen laten zien. Maar dan zal 'best genoch' plaats moeten maken voor 'in wider, rommer en heger tinken'. 

Het Heger Each zou duurzaam energie-neutraal gebruikt kunnen worden. 
Dit betekent een compleet nieuw zicht op energie. In dat geval  wordt  It Heger Each de grootste solitaire  'windpowerplant' van  Friesland . Eén of meer geïntegreerde Darrieu rotoren kunnen  het Heger Each aandrijven. De geïntegreerde Darrieu rotoren zijn niet afhankelijk van windrichtingen. In combinatie met zonnenenergie, een uniek en magnifique project! Zie ook de onderstaande video-impressies 3,4 en 5.handtekening.jpg

Harold Visser, IDHV
Toeristische idee ontwikkelingZie hier een video-impressie (1) op Youtube
Zie hier een video-impressie (2) op Youtube


Zie hier een video-impressie (3) op Youtube
Zie hier een video-impressie (4) op Youtube
Zie hier een video-impressie (5) op Youtube

opyright © 2012 IDHV | Sponsor: Kootje bij de Brug | Sitemap