Fryslân-Súdwest | Routebureau Friesland

Friese Meren Vakanties

'De Wier Fryske Leginde oer 'De Âld Lears'

Aan een wandelpad in deze omgeving staat een boerderij genaamd 'De Âld Lears’. Hier woonde vroeger een boer die erg arm was. Hij klaagde daar vaak over en hij was erg ontevreden. Zijn zucht naar geld beheerste zijn hele leven. Op een dag kwam de duivel bij de boer en bood hem veel goudstukken in ruil voor zijn ziel. De boer begreep dat hij op zijn hoede moest zijn.  lears.jpgZijn ziel was tenslotte het kostbaarste bezit dat hij had. Daar moesten behoorlijk wat goudstukken voor worden betaald. Het mooiste zou zijn als hij veel goudstukken van de duivel zou krijgen en dat hij ook zijn ziel zou kunnen behouden. In de schuur van de boerderij stond een paar hoge boerenlaarzen. Hij eiste van de duivel één volle laars met goudstukken, pas dan zou de duivel zijn ziel kunnen krijgen. De duivel moest ’s nachts om half twaalf voor het raam verschijnen. De boer zou dan het raam openen, de laars naar buiten te steken, waarna de duivel de goudstukken er in zou kunnen doen. Als de duivel niet voor twaalf uur ’s nachts de laars met goudstukken tot de bovenrand gevuld zou hebben, dan kon de boer zijn ziel behouden. Het leek de duivel een goed voorstel om binnen een half uur de laars met goudstukken te vullen.  ’s Nachts om half twaalf was hij present en had een zak vol goudstukken meegebracht. De boer stak de laars uit het raam en de duivel leegde de zak met goudstukken in de laars maar de laars was daarmee nog lang niet vol. De duivel vloog heen en weer maar ook een tweede en een derde zak goudstukken zorgden er niet voor dat de laars voller werd. De duivel begreep er niets van. Hoe was dat mogelijk? De laars van de boer werkte als aan trechter want de boer had de zool uit de oude laars geknipt. Toen de klok middernacht sloeg was de laars nog niet vol. De duivel was zijn goudstukken kwijt en de boer was rijk. Uit blijdschap liet hij een nieuwe boerderij bouwen met een gevelsteen waarop een laars was afgebeeld. Daarom heet deze boerdeij nog altijd ‘De Ald Lears”.
Deze pagina kunt u afdrukken met behulp van: 'Bestand'  --> 'Afdrukvoorbeeld' copyright © 2012 IDHV | Sponsor: Kootje bij de Brug | Sitemap