Fryslân-Súdwest | Routebureau Friesland

Friese Meren Vakanties

Friezen gebruiken minste stroom

Friese huishoudens gebruiken de minste stroom van alle Nederlandse huishoudens. Natuurlijk erg mooi en iets waar de Friezen in het kader van duurzaamheid trots op mogen zijn. Echter wordt er in Friesland wel relatief veel gas verbruikt. Hoe kan dit dat het stroomverbruik zo laag ligt, maar het gasverbruik zo hoog?

Duurzame energieopwekking
Friesland scoort goed als het gaat om duurzame energieopwekking. Veel stroom wordt opgewekt als wind- en zonne-energie. Bij Makkum zorgt het windpark voor veel windenergie en het zonnepark in Ameland wekt veel stroom op middels zonne-energie. Dit zijn beide duurzame energiebronnen die veel huishoudens voorzien van stroom.

Lager stroomverbruik
De duurzame energieopwekking verklaart nog niet het lagere stroomverbruik van de Friese huishoudens. Volgens deskundigen houdt het lagere stroomverbruik mogelijk samen met de lagere inkomsten in de provincie. Een hoog elektriciteitsverbruik komt vaker voor in huishoudens met een luxere levensstijl. Gezinnen met meer inkomen hebben bijvoorbeeld meerdere televisies en meer keukenapparatuur. Huishoudens die minder te besteden hebben, hebben vaak minder apparatuur die elektriciteit verbruiken.

Hoger gasverbruik
Ondanks de lagere inkomsten, is het gasverbruik onder de Friezen wel hoger. Ook hier lijkt een verklaring voor te zijn. In Friesland staan relatief veel oudere en grotere huizen, net als in Groningen en Drenthe. Ook in die provincies ligt het gasverbruik relatief hoog. Oudere huizen zijn vaak minder goed geïsoleerd, waardoor de cv-ketel meer moet werken. Daarnaast ligt de temperatuur in het noorden gemiddeld iets lager dan in de rest van Nederland, waardoor de cv-ketel ook meer gas verbruikt.

Gebruik duurzame energie neemt toe
Niet alleen in Friesland, maar in heel Nederland neemt het gebruik van duurzame energiebronnen toe. Steeds meer mensen nemen zonnepanelen op hun dak om de eigen woning van energie te voorzien. Mensen zijn zich er steeds bewuster van dat een duurzamere wereld begint bij henzelf. Daarnaast zijn er ook subsidies beschikbaar om de woning te verduurzamen, waardoor de drempel lager wordt voor burgers om dan ook daadwerkelijk de woning te verduurzamen. Ook de gunstige salderingsregeling draagt eraan bij dat het installeren van zonnepanelen aantrekkelijk wordt. Met deze regeling levert het huishouden de stroom die is opgewekt middels zonne-energie terug aan het net als ze het zelf niet gebruiken. Deze stroom wordt weggestreept tegen de stroom die op een ander moment van het net wordt afgenomen door het huishouden. Met deze regeling zijn zonnepanelen in ongeveer zeven jaar terugverdiend. Wanneer men nog geen gebruik maakt van zelf opgewekte energie, kan ieder jaar energie vergelijken bijzonder zinvol zijn. Hiermee kunnen tientallen euro's bespaard worden per jaar.

In 2050 woningen aardgasvrij
In 2050 wil de overheid dat alle woningen af zijn van het aardgas. Friesland bevat veel oudere woningen die een hoog gasverbruik hebben. Om deze woningen van het aardgas te krijgen, is vooral een zeer goede isolatie nodig van de woningen. Daarnaast zullen cv-ketels vervangen worden door onder andere (hybride) warmtepompen. Kies tot die tijd bewust groene energie uit om de woning te voorzien. Energie vergelijken helpt hierbij.

03.12.2019


Gepubliceerde nieuwtjes en tipscopyright © 2018 IDHV | Sponsor: Kootje bij de Brug | Sitemap