Fryslân-Súdwest | Routebureau Friesland

Friese Meren Vakanties

Oldeclooster Wandelroute bij Hartwerd

Wandelaars langs de Kloostervaart Hartwerd- Onder grote belangstelling is enkele jaren terug in Hartwerd de 'Oldeclooster Wandelroute' (5,7 km) door de 'de Abt van Hartwerd', Titus Hettinga, op ludieke wijze geopend. Het geopende kloosterpad voert vanaf Hartwerd via de Kloosterweg naar het boerenlandpad langs de Oude Kloostervaart. De tocht voert verder langs het verdwenen Klooster Bloemkamp.

monniken Aan het Oldeclooster is hierover een informatiepunt opgenomen. Er kan hier kennis genomen worden van de door Hylco Bouwstra gemaakte maquette van het klooster en de geschiedenis van het verdwenen klooster. De wandelaar begeeft zich met de wandeling in de voetsporen van mediterende en hardwerkende monniken, die hem honderden jaren geleden voor zijn gegaan op dit pad. Via het Oldeclooster en de Middelzeedijk voert de tocht weer terug naar Hartwerd. Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst waamee de cultuurhistorie van het omringende landschap kan worden ontdekt.

De realisatie van het pad is onder andere mogelijk gemaakt door Plattelandsprojecten en de Gemeente Súdwest-Fryslân.

foto 1: Wandelaars langs de Kloostervaart
foto 2: Titus Hettinga geflankeerd door twee Cisterciënser monniken

12.12.2017


Gepubliceerde nieuwtjes en tipscopyright © 2018 IDHV | Sponsor: Kootje bij de Brug | Sitemap