Fryslân-Súdwest | Routebureau Friesland

Friese Meren Vakanties

Toeristen: Friesland is buitenland in eigen land

Een diepte interview onder toeristen door FryslanSudwest wijst uit dat men de Friese taal waardeert. Zo maken veel toeristen de opmerking dat ze zich vanwege de Friese taal in het buitenland wanen. Men ervaart dit als positief. Er zijn ook kritische geluiden.

in het fries? Veel fietstoeristen merken op dat er soms Friese gedichten langs fietspaden staan maar dat men niet meer afstapt om deze te lezen vanwege het ontbreken van een Nederlandse vertaling. Zo noemen toeristen ook voorbeelden van informatieborden waar een Nederlandse variant op ontbreekt. Een informatiebord dat veelvuldig wordt genoemd is het informatiebord langs het Brekkenpaad over 'de Klinte' van de Friese dichter Gerben Rypma. Over de plaatsnaamborden was men eensluidend. Borden moeten tweetalig. De plek van de plaatsnaam maakt niet uit. Als beide namen er maar op staan!

10.07.2013


Gepubliceerde nieuwtjes en tipscopyright © 2018 IDHV | Sponsor: Kootje bij de Brug | Sitemap