Fryslân-Súdwest | Routebureau Friesland

Friese Meren Vakanties

Over ons

Wij willen ervaringen bieden van het levend zijn, voor iedereen.

Onze visie is ontleend aan de ideeën van Joseph Campbell. Dé belangrijkste deskundige op het gebied van onderzoek naar het gemeenschappelijke in belangrijke levensthema's. Deze levensthema's vond hij o.a. in de mythologie, wat voor hem 'het lied van het universum' was, 'de muziek van de sferen'.  Mensen zijn in zijn optiek steeds op zoek naar het beleven van  ervaringen van het levend zijn. 
In deze tijd is de maakbaarheid van de samenleving steeds meer 'aan inflatie onderhevig'. We komen erachter dat de samenleving zichzelf op het spel kan zetten. We worden geconfronteerd met problemen op het gebied van met milieu, klimaat e.d..  Ook het nihilisme doet 'een duit in het zakje'. De nodige afleiding in het leven wordt veelal gevonden in consumptiezucht. Maar juist door deze confrontaties komen ook weer andere gedachten naar voren die de mens prikkelen om te kiezen voor een bewust leven en oorspronkelijkheid  die in Friesland nog te vinden is. Hierin kan  de mens zichzelf (weer) voelen en zichzelf zijn.

Missie

Wij willen kleinschalige toeristische mogelijkheden aanbieden, door middel van het door ons ontwikkelde marketingconcept 'Rixt Friezema', om de schoonheid, natuur en cultuur van Sudwest-Fryslan te ontdekken en te beleven in een meest oorspronkelijke context. Daarmee wordt de toegankelijkheid van Sudwest Fryslan verhoogd.

Team FryslanSudwest - Fryskemarren

copyright © 2012 IDHV | Sponsor: Kootje bij de Brug | Sitemap